недеља, 15. септембар 2019.

Излет до ''Белантиса''

Излет у Забавни парк "Белантис", на који су 14. септембра 2019. године ишли ученици Допунске школе на српском језику из Берлина, организован је од стране Савета родитеља школе. Организацији овог догађаја прикључила су се два српска клуба из Берлина, СНЗ "Младост" и ''Српски клуб Берлин'', чији су чланови такође кренули на излет. 

Циљ овог једнодневног излета био је да се ученици и родитељи са свих пунктова на којима се одржава настава, боље упознају и да се тиме оствари боља сарадња. Забавни парк ''Белантис'' је уређен тематски, па су ученици, сем играња, могли боље да се приближе различитим историјским епохама и садржајима карактеристичним за те периоде.