понедељак, 30. октобар 2017.

КЊИГЕ СУ У МОДИ


У октобру 2017. године одржане су ликовне радионице
на којима су ученици осликавали своје радове на тему Књиге су у моди.
Тада смо учествовали на наградном конкурсу ''Школског портала'', који промовише читање.


www.skolskiportal.rs