уторак, 14. новембар 2017.

ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕУ новембру 2017. године ученици су израђивали ликовне радове због учешћа на 34. ликовном конкурсу ''Железница очима деце 2017.'', који организује Железнички музеј из Београда.