Радови ученика







СВЕТИ САВА У НАШИМ РАДОВИМА


 














 




Осмомартовске честитке





 
''У свету бајки''

Линда, 6. разред
Терезија, 1. разред
Теодора, 4. разред

Лазар, 6. разред

Мариана, 7. разред

Викторија, 1. разред

Милица, 3. разред
Настасија, 4. разред



Србија у XIX веку виђена очима најмлађих ученика


Јулијана (1. разред)




 Милијан, 4. разред

Емилија, 5. разред

Како су наши ученици замислили насељавање Балканског полуострва... 


 Николај, 6 година

Лазар, 2. разред


И на часу настају мала уметничка дела

Maксим, 3. разред

 Анастасија, 5. разред

Катарина, 4. разред

1 коментар: